خانه / اخبار اقتصادی / سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد به همراه توضیحات

سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد به همراه توضیحات

سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد ، بخش هـای امنیتی کشور مقصران التهابات بازار ارز ، کرباسیان: التهابات بازار ارز، دلیل اقتصادی ندارد ، بانک مرکزی شروع کـننده عدم تعادل در بازار ارز اسـت ، اقدام پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز ، دشمن با ۲۰۰ شبکه‌ مجازی شبانه روزی در حال بمباران تبلیغاتی علیه نظام اسـت/ دانشگاهیان را مقابل تهدیدات نرم دشمن واکسینه کنیم .
خبرگزاری ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: التهابات بازار ارز با اقدام هـای دشمن شروع شد و برخی نیز به ان دامن زدند.
«ولی الله سیف» روز شنبه در اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت، در محل سالن اجلاس سران، با بیان ایـنکه‌ در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، …

سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد

خبرگزاری ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: التهابات بازار ارز با اقدام هـای دشمن شروع شد و برخی نیز به ان دامن زدند.

«ولی الله سیف» روز شنبه در اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت، در محل سالن اجلاس سران، با بیان ایـنکه‌ در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، افزود: از نیمه دوم سال ٩۶ التهابات بازار ارز شروع شد که‌ برخی عوامل موثر بر ان، روشن اسـت که‌ می توان گفت و برخی را هم نمی توان گفت.

همـه چیز در مورد ارز اقدام بازار دشمن شروع

وی نرخ ارز را تابعی از واقعیت هـای اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و افزود: در شرایطی که‌ تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد، التهاباتی را شاهد بودیم.

سیف نقش بانک مرکزی را جلوگیری از هیجانات کوتاه مدت دانست و از نبود نظارت و مراقبت از ارز صادراتی که‌ صرف کالاهـای قاچاق می شود، وجود اسـتثنائات برای واردات کالا از کانال هـای رسمی و خارج از چارچوب سیاسـت هـای خارجی کشور همچون مناطق آزاد، اسـتفاده از ارز برای انتقال سرمایه ها برای خارج از کشور، محدودیت دولت در اسـتفاده از بانک هـای بین المللی به دلیل تحریم و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق اسـتفاده از اسکناس، کیفیت تولیدات داخلی و اقبال هموطنان در مقایسه با کالاهـای مشابه خارجی و در بخش گردشگری مقاصد خارج از کشور جذابیت بیشتری دارد و فضاسازی دشمنان خارج از کشور و دستمایه قراردادن ایـن فضاسازی ها در داخل به عنوان برخی از دلایل ناآرامی هـای اخیر در بازار نام برد.

جزییات مطلب ارز و اقدام و بازار و دشمن و شروع را میخوانید .

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره ضرورت اتخاذ تصمیم یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیاز واقعی جامعه در بخش کالایی و خدماتی، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای فعالیت اقتصادی و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی از ضرورت هـای ایـن تصمیم اسـت.

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد

وی افزود: ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و انتقال سریع منابع ارزی که‌ سرمایه ملی اسـت و بایـد با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود از دیگر ضرورت هـای اتخاذ تصمیم یکسان سازی ارز اشت.

تلگرام یکی از عوامل افزایش قیمت ارز اسـت

سیف همچنین درباره ویژگی هـای سیاسـت جدید ارزی گفت: نظام ارزی نرخ شناوری اسـت و ثابت نیست و متناسب با رقم متغیرهـای اقتصادی تغییر می کند، هدایت واردات کالاها و خدمات از کانال هـای رسمی، انتقال ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی براساس اولویت هـای موجود، جلوگیری از مصرف منابع ارزها قاچاق و خروج سرمایه از کشور، عدم افزایش قیمت کالاهـای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت از جمله ویژگی هـای سیاسـت ارزی جدید اسـت.

وی همچنین درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما یک نظام یکپارچه مدیریت ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاسـت گذاری اسـت که‌ تمامی منابع و مصارف ارزی در یک جا جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت هـای سیاسـتگذار عرضه و تقاضای ارز با هم برابری می کند.

توضیحات بیشتر در موردارز اقدام بازار دشمن شروع

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایـنکه‌ ساختار ایـن سامانه براساس چهار بازیگر عمده شکل می گیرد، افزود: واردات کـنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضی ارز، صادرکـنندگان دولت و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکـننده نفت و عرضه کـننده ارز کشور، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که‌ منابع را از سمت عرضه کـنندگان به متقاضیان هدایت می کـنند و در نهـایت سیاسـتگذار ارزی براساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، اولویت ها و ثبت مصارف از طریق سامانه تحت کنترل دارد .

وی افزود: نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز اسـت که‌ امکان سیاسگذاری فوری و مداخلات موثر را فراهم می کند.

شمـا مطلب سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد را می خوانید .

سیف درباره ویژگی هـای سامانه نیما گفت: داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرآیند تامین منابع و تخصیص ارز در یک ساختار شکل می دهد، علاوه بر پوشش نیازهـای کلان مربوط به نیازهـای اجرایی قابلیت پوشش نیازهـای کل مردم را نیز داراسـت و رویکرد واکنشی سیاسـتگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان ایـنکه‌ آرامش پیش نیاز شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی اسـت، گفت: در پنج سال گذشته با جود آرامش اقتصادی شاهد خروج از رکود اقتصادی بودیم و در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصد رسیدیم.
وی افزود: در سال ۹۶ نیز رشد بالای چهار درصد نیز قطعی اسـت و ایـن ویژگی مثبتی اسـت که‌ بایـد به ان توجه کنیم و برای تحقق ایـن دستاورد همـه عوامل با هم همکاری کرده اند.

ارز اقدام بازار دشمن شروع

سیف درباره اقدامات انجام شده در سال گذشته گفت: پارسال توانستیم به هدف بزرگ که‌ بازار پولی مصون از فعالیت هـای آسیب زننده و غیرمجاز اسـت، دست یابیم و اگر ایـن اقدام سه یا چهار سال زودتر انجام می شد هزینه کمی برای ما داشت هرچند بایـد توجه کنیم که‌ اگر دیرتر از ایـن نیز انجام می شد هزینه سنگینی داشت.

نظامی آمریکا: هیچ‌گونه اقدام غیرحرفه‌ای توسط نیروی دریایی ایران در خلیج فارس وجود نداشته اسـت

وی با تشکر از همکاری دستگاه هـای امنیتی با بانک مرکزی گفت: پارسال سعی کردیم مشکل بسیاری از سپرده گذاران در ایـن موسسات را برطرف کنیم و درصدد هستیم منابع جدیدی از ایـن موسسات را شناسایی کنیم تا مشکل سپرده گذارانی که‌ مبلغ بیشتری سپرده داشتند نیز برطرف شود.

رئیس کل بانک تاکید کرد: مساله بانک ها و موسسات مجاز از مهمترین اقداماتی اسـت که‌ دولت و همـه قوا بایـد متمرکز شود تا نظام بانکی از چالشی که‌ با ان روبه روست رهـایی یابد البته جای نگرانی نیست و در سال هـای گذشته اقدامات مثبتی انجام شده اسـت.

ایـن مطلب در مورد ارز اقدام بازار دشمن شروع می باشد .

اقدام پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز


یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و پیش‌بینی می‌شود با یک اقدام همـه جانبه از سوی شرکت هـای پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد.تزریق دلار پتروشیمی‌ها به بازار ارزسیدحسین میرافضلی مدیر عامل پتروشیمی جم با اشاره به سیاسـت‌هـای جدید بانک مرکزی برای اسـتفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مقابله با سوداگران و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد.سیدحسین میرافضلی با ارائه گزارشی در راسـتای حمایت از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از ایـن پس مطابق با برنامه هـای پیش‌بینی شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راسـتا در هفتـه جاری حدود ۶۰ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم.طبق انچه ایـن شرکت …
دولت برنامه جامع برای مدیریت بازار ارز ندارد

مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی ارز


خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه هـای جداگانه کمیسیون متبوع خود به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز گفت: معاونان آقای سیف در کمیسیون حضور یافتند ولی گزارشی در مورد طرح جامع بانک مرکزی برای اداره بازار ارز نداشتند و توضیحات ان ها قابل قبول نبود.
وی افزود: کارشناسانی که‌ از بانک مرکزی در کمیسیون حضور یافتند خودشان هم اطلاعی از برنامه جامع بانک مرکزی نداشتند، در صورتی که‌ قرار بود در ایـن جلسه کارشناسان بانک مرکزی گزارش هـایی از برنامه جامع بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارائه دهند. بر همین اساس جمع بندی ما ایـن بود که‌ کار کارشناسی از سوی بانک مرکزی برای ارائه برنامه جامع انجام نشده اسـت.
پورابراهیمی با بیان ایـنکه‌ از نظر کمیسیون اقتصاد، …
اقدام عملیاتی دولت برای ارز بدون نوسان


حمید حاج‌ناماعیلی در خبرانلایـن نوشت: براساس فرآیند منطقی در مورد تثبیت نرخ ارز، دولت قرار بود مطابق برنامه‌ای که‌ در نظر گرفته بود، نرخ ارز را تک نرخی کند اما ایـن اتفاق نیفتاد.
در سال‌هـای اخیر دولت و بانک مرکزی با ایجاد ثبات نرخ ارز در بازار کشور، به دنبال متعادل کردن وضعیت بازار و همسان‌سازی نرخ ارز بوده‌اند که‌ به دلایل متعدد، ایـن برنامه براساس پیش‌بینی‌هـای از قبل صورت گرفته جدی‌تر، منطقی‌تر و اقتصادی‌تر بایـد دنبال و اجرا می‌شد.
نوسانات نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ افزایش چشمگیری یافت و دولت نتوانست با ایـن مساله به صورت منطقی برخورد کند و ادامه ایـن شرایط در سال ۹۷ سبب شد تا دولت با سیاسـت دستوری کنترل نرخ ارز، نسبت به یکسان‌سازی ان و تک نرخی کردن ارز اقدام کند که‌ ایـن اقدام، متفاوت از تصمیمات و وعده‌هـای قبلی دولت در مورد تثبیت نرخ …

  • اخبار اقتصادی
  • سیف: التهابات بازار ارز با اقدام دشمن شروع شد


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *