خانه / رشد نوزاد / رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی به همراه توضیحات

رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی به همراه توضیحات

رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی ، الگوی رشد کودک، یک ماهگی تا پنج سالگی ، ۸ نشانه رشد حرکتی کودک در دوازده ماهگی ، رشد ذهنی کودک، عوامل موثر بر آن‌ ، تکامل کودک تا شش ماهگی ، انواع بازی با کودک، یک تا دو سالگی .
 وزن مغز کودک در طی سال اول زندگـی دو برابر می شود. ایـن افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلول های مغزی و تا حدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلول ها و قسمت های مختلف مغز اسـت. بدون ایـن اتصالات ما قادر به فکر کردن نخواهیم بود و یادگیری نیز از طریق ایـن اتصالات شروع می …

رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی

 وزن مغز کودک در طی سال اول زندگـی دو برابر می شود. ایـن افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلول های مغزی و تا حدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلول ها و قسمت های مختلف مغز اسـت. بدون ایـن اتصالات ما قادر به فکر کردن نخواهیم بود و یادگیری نیز از طریق ایـن اتصالات شروع می شود. ایـن اتصالات در نوزاد هنگامی که‌ وی به چیزی علاقمند می شود و تلاش ذهنی می کند ، شروع به تشکیل یک شبکه‌ می کنند. هنگام تحریک هر یک از حواس کودک ، همین کار انجام می گیرد. بنابرایـن از بدو تولد، هر صدا ، تصویر ، تماس، احساس، بو و مزه موجب ساخته شدن اتصالات بیشتری می شود.
 
رشد ذهنی در ۲۸ هفتگی

کودک شما شروع به مکالمه کرده اسـت و صداهای قابل فهم زیادی را از او خواهید شنید. او نام خود را می داند، دستش را برای ایـنکه‌ بغلش کـنید دراز می کند، و اسـتقلال خود را با تلاش برای ایـنکه‌ خودش غذا بخورد نشان می دهد. او شروع به تقلید کارهای ساده کرده اسـت و هر کاری را که‌ می بیند منتظر می ماند تا تکرار شود.
چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید و نام او را صدا کـنید تا تصوری از خود به دست آورد.
  – تمام صداهایی را که‌ کودک شما در می آورد،مثل “با”، “دا”،”کا” ، تکرار کـنید.
  – با غذاهایی که‌ با انگشت می توان خورد،کودک را به غذا خوردن مستقل تشویق کـنید.

همـه چیز در مورد ذهنی رشد سالگی
حس خودآگاهی او را تقویت کـنید
تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید.به تصویر اشاره کـنید و نام او را با صدای بلند به زبان آورید.نام او را هر قدر که‌ ممکن اسـت صدا بزنید.
 

رشد ذهنی در ۳۲ هفتگی
کودک شما شروع به درک معنی کلمات کرده اسـت و می داند “نه” یعنی چه. او نشانه هایی دال بر حس اراده و تصمیم از خود نشان می دهد،مثلا به طرف اسباب بازی هایی که‌ خارج از دسترس اسـت می رود.کودک شما علاقه ی زیادی به بازی دارد و عمیقا روی اسباب بازی هایش تمرکز حاصل می کند. او به دنبال اسباب بازی هایی که‌ انداخته اسـت می گردد.

چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – زیاد با او آب بازی کـنید.به او ظروفی بدهید تا در آن‌ها آب بریزد و آن‌ها را پر وخالی کند.
  – اسباب بازی هایش را کمی خارج از دسترس او قرار دهید و هر موقع آن‌ ها را خواسـت در اختیارش بگذارید.
  – بازی های زیادی که‌ با بدن انجام می شوند، مثل ” دس دسی” را به او یاد دهید.
  – بگذارید خودش غذا بخورد تا حس اسـتقلال او تقویت شود.

زیاد با او آب بازی کـنید :
خیلیی از لوازم خانه و نیز اسباب بازی هایی را که‌ مخصوص آب بازی ساخته شده اند،می توان برای بازی های داخل حمام به کار برد.

۳۳۰ میلیون دلار صادرات زعفران داریم/ راه‌اندازی مرکز رشد گیاهان دارویی
رشد ذهنی در ۳۶ هفتگی (۹ ماهگی)
کودک شما بازی ها و شعر های آشنا را می شناسد، و در قسمت های مناسب می خندد.وقتی نامش را صدا می زنید سرش را بر می گرداند.دست هایش را دراز می کند تا شسته شود.

چگـونه می توانید کمک کـنید:
  – کارهای روزمره را با تاکید برای کودک جا بیندازید،به طوری که‌ مفهوم زندگـی را براساس فعالیت های روزمره درک کند. کارهایی را که‌ می کـنید توضیح دهید، مثلا ” وقت ناهار اسـت.اول پیشبندت را می بندیم،بعد تو روی صندلی ات می نشینی،آن‌وقت مامان غذایت را می آورد،م م م،چه غذای خوبی…”
  – اسباب بازی های صدادار برای کودکتان تهیه کـنید و اجازه دهید که‌ با وسایل بی خطر آشپزخانه بازی کند.
کارهای روزمره را شرح دهید
از زمان غذاخوردن،حمام کردن و خوابیدن برای توضیح کارهای روزمره به کودکتان اسـتفاده کـنید، تا براساس کارهای روزمره با زندگـی آشنا شود.
 

رشد ذهنی در ۴۰ هفتگی (۱۰ ماهگی)
کودک شما در حال آشنا شدن با کارهای روزمره اسـت،مثلا بای بای کردن،و جلو آوردن پایش برای جوراب پوشیدن. او می داند عروسک چیست و آن‌ را نوازش می کند. او بعضی اشعار بچه هاه را می شناسد. به دنبال اسباب بازی اش گوشه و کنار را می گردد و اگر بپرسید ” بابا کجاسـت؟” به دنبال پدرش می گردد.

چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – اسباب بازی هایی که‌ صدا تولید می کنند،بوق و زنگوله در اختیار او بگذارید.
  – یک عروسک نرم شبیه بچه به او بدهید و نحوه ی پوشاندن لباس به آن‌ و درآوردن لباس را به او نشان دهید.
  – بازی های انداختن و برداشتن اشیا، قایم باشک با اسباب بازی(برای تقویت حافظه او) و” دالی بازی ” را انجام دهید.
  – گذاشتن اشیا در داخل ظروف و خارج کردن آن‌ ها را به او نشان دهید.

جزییات مطلب ذهنی و رشد و سالگی را میخوانید .
کم کم با هم کتاب تماشا کـنید :
کتاب های بچه هاه با جلد نرم با تصاویر خوش رنگ و بزرگ انتخاب کـنید و هر روز وقت آرامی را،مثل وقت خواب،برای ” مطالعه کردن ” در نظر بگیرید.
 

رشد ذهنی در ۴۴ هفتگی (۱۱ ماهگی)
کودک شما می تواند یک کلمه قابل فهم به زبان بیاورد. او ممکن اسـت چیزهایی را در کتاب ها به شما نشان دهد ولی مدت زیادی تمرکز حاصل نمی کند. او دایما اسباب بازی هایش را از کالسکه‌ به بیرون پرت می کند،دنبال آن‌ها می گردد، و می خواهد که‌ آن‌ها را بردارید. او به تدریج مفهوم داخل و خارج،ایـنجا وآن‌جا را می فهمد.

چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – کتاب ها و مجلات مختلف را برایش بخوانید.
  – سعی کـنید میزان تمرکز او را با تعریف کردن یک قصه ساده و کوتاه در مورد چیزی که‌ به آن‌ نگاه می کـنید،افزایش دهید.
  – بازی ” دس دسی ” را انجام دهید و به او یاد دهید چگـونه دست بزند.
  – دایما رابطه علت و معلول را به او نشان دهید. ستونی از مکعب ها را واژگون کـنید و بگویید ” همشون می افتند “.

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی
 به اشکال و اشیا اشاره کـنید:
چند شکل موجود در یک صفحه کتاب یا مجله را نام ببرید.دست کودک خود را بگیرید، به اشیای مختلف اشاره کـنید،آن‌ها را نام ببرید و تکرار کـنید.
 

رشد ذهنی در ۴۸ هفتگی (۱۲ ماهگی)
کودک شما علاقه ی شدیدی به کتاب ها و چیزهایی که‌ در صفحات آن‌هاسـت دارد و دوست دارد به شکل های موجود در آن‌ها اشاره کند. او نام خود را تکرار می کند. او عاشق شوخی اسـت و به خاطر خنده حاضر اسـت هر کاری، مثل تکرار حقه هایی که‌ شما را می خنداند،انجام دهد. او بلد اسـت با تکان دادن سر خود، “نه” بگوید.

چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – روی نام اشیا و قسمت های بدن تمرکز کـنید.آن‌ها را بارها تکرار کـنید.کارهایی انجام دهید که‌ کودک شما بتواند تقلید کند.تمامی حرکات و واکنشهای او را بستایید و پاداش دهید.
  – داسـتان هایی برای ایجاد صحنه ها و خلق سناریوهای مختلف تعریف کـنید.کارهای روزمره را بیان کـنید تا کودک با دنیای خودش ارتباط برقرار کند.

۶ دلیل برای بی اشتهایی در بچه ها
کمک کـنید از شما تقلید کند :
به بینی خود اشاره کـنید و بگویید” ایـن دماغ مامانه “. انگشت او را بگیرید و با آن‌ به بینی او اشاره کـنید و بگویید ” ایـن دماغ مریم اسـت “.
 

رشد ذهنی در یک سالگی
کودک شما بوسیدن را خیلی خوب می فهمد و می داند و مجموعه ی در حال گسترشی از احساس های مختلف را به نمایش می گذارد. او می تواند عروسک را بلند کند،آن‌ را به شما بدهد، و رهایش کند. او دو یا سه کلمه ی با معنی به زبان می آورد،ممکن اسـت چیزی را در کتاب بشناسد و به آن‌ اشاره کند. او شروع به فهم پرسش های ساده کرده اسـت.

چگـونه می توانید کمک کـنید :
  – برای تحریک قوه ی تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک، شروع به خواندن داسـتان های کوتاه برای او کـنید.
  – ابراز محبت او را تشویق کـنید. از او بخواهید عروسک را نوازش کند، مامان را ببوسد و بابا را در آغوش بگیرد.
  – کارهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید،مثل به پا کردن جوراب هایش و در آوردن کاپشن اش.
داسـتان های ساده بخوانید :
داسـتان های مربوط به حیوانات مادر و توله هایشان برای بچه ها لذت بخش اسـت و به آن‌ها کمک می کند با صداهای جانوران آشنا شوند.

توضیحات بیشتر در موردذهنی رشد سالگی

رشد ذهنی در بچه ها، راهکارهای مناسب

اگر تا کنون خوش شانسی برای کارکردن روی ذهن کودک خود نداشته اید یا ایـن که‌ اصلا به ایـن موضوع فکر نکرده اید یا اهمیت نداده اید ، می توانید هم اکنون روش هایی را برای توانمند سازی ذهن نسل جوان آینده که‌ بچه ها امروزی استند به کار برید.بچه ها خود را برای انجام فعالیت ها تشویق کـنید ، تشویق کردن شما باعث ایجاد انگیزه قوی تر و تلاش بیشتر می شود . از آن‌ ها بخواهید تلاش در هر کاری بی وقفه باشد زیرا بی وقفه تلاش و فعالیت کردن باعث ایجاد تمرکز و توانمندی ذهن می شود.با فرزندان خود در مورد آینده و هدف آن‌ ها صحبت و برنامه ریزی کـنید . باید برنامه ریزی آن‌ ها طوری باشد که‌ با ذهنی باز توانایی دنبال کردن هدف خود را داشته باشند .سعی کـنید با توجه به توانایی ها و اسـتعداد فرزندانتان آن‌ ها را راهنمایی کـنید.همیشه در کارها …
مراحل رشد نوزاد، تولد تا سه سالگی

 رشد کودک یک فرایـندی اسـت که‌ هر کودکی آن‌ را طی خواهد کرد. ایـن فرایـند شامل یادگیری و تسلط بر مهارت هایی مانند نشستن، راه رفتن، صحبت کردن، پریدن و … اسـت. ما در ایـن مطلب راجع به ایـن موضوع به طور کامل توضیح داده ایم. با ما تا پایان همراه باشید.فرزند شما ایـن روزها بیشتر اجتماعی شده اسـت. بیشتر اوقات لبخند می زند و از انجام بازی های ساده با شما لذت می برد. کودک از بازی های ساده چیزهای زیادی می آموزد. کنترل او بر عضلاتش بیشتر شده و راحت تر قادر اسـت محیط پیرامونش را کشف کند.سرعت رشد هر کودکی با دیگری متفاوت اسـت و ممکن اسـت کمی زودتر یا دیرتر به نقاط عطف رشد دست یابد. سرعت رشد فرزند شما منحصر به خود اوست و اگر تا حدودی با زمان های بیان شده متفاوت اسـت جایی برای نگرانی نیست، اما اگر نگران تاخیر در رشد …

اکسیر رشد
  • رشد نوزاد
  • رشد ذهنی کودک، هفت ماهگی تا یک سالگی


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *