خانه / سرویس های دیگر / احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره به همراه توضیحات

احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره به همراه توضیحات

احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره ، شرایط فروش سراتو ۲۰۰۰ آپشنال با تحویل ۱۰ روزه ویژه نوروز ۹۷ ، شرایط پرداخت پاداش به کارمندان در سال ۹۷ ، شرایط فروش سراتو ۲۰۰۰ آپشنال با تحویل ۵ روزه ویژه نوروز ۹۷ ، شرایط پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال ۹۷ تعیین شد + سند ، باطل کردن عمدی روزه در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ .
اگر به هر علتی روزه شما قضا شد بایـد بدانید کـه وظیفه شما در قبال ان چیست؟ آیا تنها بایـد قضای ان را بجا بیاورید؟ آیا کفاره هم بر شما واجب اسـت؟ برای دانستن تمامی این‌ احکام با ما همراه باشید؛
چه زمانى فقط قضای روزه واجب اسـت
کسى کـه در روز ماه رمضان نیت روزه نمى‌‌کند، یا از روى ریا …

احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره

اگر به هر علتی روزه شما قضا شد بایـد بدانید کـه وظیفه شما در قبال ان چیست؟ آیا تنها بایـد قضای ان را بجا بیاورید؟ آیا کفاره هم بر شما واجب اسـت؟ برای دانستن تمامی این‌ احکام با ما همراه باشید؛

چه زمانى فقط قضای روزه واجب اسـت

 • کسى کـه در روز ماه رمضان نیت روزه نمى‌‌کند، یا از روى ریا روزه مى‌‌گیرد ولى هیچ‌یک از کارهایى را کـه موجب باطل شدن روزه اسـت انجام نمى‌‌دهد، قضاى ان روز بر او واجب اسـت ولى کفاره واجب نیست.
 • کسى کـه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت یک یا چند روز، روزه بگیرد قضاى ان روزها بر او واجب اسـت.
همـه چیز در مورد پرداخت روزه شرایط
غسل جنابت در ماه رمضان به چه ترتیبی اسـت؟
 
 • اگر در سحر ماه رمضان بدون این‌کـه تحقیق کند صبح شده یا نه، کارى کـه روزه را باطل مى‌‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود کـه در ان هنگام صبح شده بوده اسـت، بایـد قضاى ان روز را بگیرد. (اگر تحقیق کند و بداند کـه صبح نشده و چیزى بخورد و بعد معلوم شود کـه صبح بوده اسـت قضاى ان روز بر او واجب نیست.)
 • اگر در روز ماه رمضان به خاطر تاریکى هوا یقین کند کـه مغرب شده یا کسى کـه خبر او شرعاً حجت اسـت بگوید مغرب شده و افطار کند سپس معلوم شود کـه هنوز در ان هنگام مغرب نبوده اسـت، بایـد قضاى ان روز را بجا آورد. (اگر بر اثر وجود ابر در آسمان گمان کند کـه مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود کـه مغرب نبوده اسـت، قضاى ان روز بر او واجب نیست.)
 • اگر روزه‌دار در هنگام وضو برای نماز غیر واجب قدرى آب در دهان بگرداند و مضمضه کند و آب بى‌اختیار فرو داده شد، احتیاط واجب ان اسـت کـه قضا نماید.
 • زن بایـد ایامى‌ را کـه به خاطر عادت ماهیانه و یا زایمان روزه نگرفته پس از ماه رمضان قضا کند.
 • اگر کسی به سبب بى‌اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد کـه روزه را باطل مى‌‌کند روزه‌اش باطل اسـت و بایـد ان را قضا کند ولى کفاره بر او واجب نیست.
احکام روزه قضا شکستن روزه قضا

 

شکستن روزه سکوت در سیاسـت خارجی ایـران

احکام روزه قضا در شرایط مختلف

احکام روزه قضا به علت مستی:

جزییات مطلب پرداخت و روزه و شرایط را میخوانید .
 • اگر انسان به علت مستی روزه ای را نگرفته بایـد قضایش را بگیرد، حتی اگر چیزی را كه به واسطه ان مست شده، برای معالجه خورده باشد. حتی اگر نیت روزه كرده و مست شده و در حال مستی روزه را ادامه داده تا از مستی خارج شده باشد بنابراحتیاط واجب بایـد روزه ان روز را تمام كند و بعداً قضا ان را بگیرد.
 

شک در تعداد روزه قضا:

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره
 • اگر شخصی برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شك كند كه چه وقت عذر او برطرف شده می تواند مقدار كمتر را كه احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلاً كسی كه پیش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمی داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، می تواند پنج روز روزه بگیرد.
 

احکام روزه قضا از چند سال:

 • اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هر كدام را كه اول بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد بایـد اول، قضای رمضان آخر را بگیرد.
 • اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین نكند روزه ای را كه می گیرد قضای كدام رمضان اسـت قضای سال اول حساب می شود.
 

احکام باطل کردن روزه قضا:

 • كسی كه قضای روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید.
 

احکام روزه قضا به علت بیماری طولانی مدت:

توضیحات بیشتر در موردپرداخت روزه شرایط
 • اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضای روزه هایی را كه نگرفته بر او واجب نیست و بایـد برای هر روز یك مد كه تقریباً ده سیر (۷۵۰ گرم) اسـت طعام یعنی گندم یا جو و مانند این‌ها به فقیر بدهد.
 

احکام روزه قضا بعد از یک سال:

 • اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد بایـد روزه را قضا كند و برای هر روز یك مد گندم یا جو و مانند این‌ها هم به فقیر بدهد.
 • اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد بایـد قضا را بگیرد و برای هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد.
 

کفاره روزه نگرفتن عمدی:

شما مطلب احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره را می خوانید .
 • اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد، بایـد قضای ان را بجا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یك بنده آزاد كند و چنانچه تا رمضان آینده قضای ان روزه را بجا نیاورد برای هر روز نیز دادن یك مد طعام لازم اسـت.
آیا می دانید باطل کردن عمدی روزه چه حکمی دارد؟
 

احکام روزه قضا بعد از مرگ پدر:

 • بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بایـد قضای نماز و روزه او را بجا آورد ولی قضای روزه مادر، بر پسر واجب نیست.
 • اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد بایـد پسر بزرگتر قضا نماید.
 

روزه مستحبى و نذرى با داشتن روزه قضا:

پرداخت روزه شرایط
 • كسى كه روزه قضای ماه رمضان بر گردن اوست نمى‌‌تواند روزه مستحبى بگیرد.
شرایط فروش ویژه ایـران خودرو دهه فجر ۹۶

شرایط جدید ارز مسافرتی/ ارز به زائران عتبات فعلاً پرداخت نمی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت از ۲۰ فروردین ماه و بعد از ثبت رکورد دلار ۶هزار تومانی در بازار ارز تصمیم گرفت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کند.برهمین اساس و با تصمیم دولت از امروز عرضه ارز فقط با قیمت ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. این‌ قیمت گرچه برای تمامی گروه‌های کالایی در نظر گرفته شده اسـت اما تهیه ان مشروط به ارائه اسناد و مدارک لازم برای تخصیص ارز خواهد بود.دولت هر قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار، قاچاق اعلام کرده اسـت؛ رئیس کل بانک مرکزی هم از ارسال اسامی صرافی‌های غیرمجاز به نیروی انتظامی خبر داده و گفته کـه تمام این‌ صرافی‌ها تعطیل خواهند شد.دولت البته اعلام کرده کـه به تمام نیازهای واقعی ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گیرد بنابراین‌ واردکنندگان، مسافران،‌ بیماران و دانشجویان نبایـد نگرانی در این‌ خصوص داشته باشند.براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان …
شرایط پرداخت پاداش به کارمندان در سال ۹۷


خبرگزاری ایلنا: براساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در سال ۱۳۹۷، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده ۷ این‌ تصویبنامه به عنوان پاداش پرداخت نماین‌د.
به موجب این‌ ماده، پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی انها مجاز اسـت.
در بند ۱۲ همین ضوابط، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پرداخت اسـت.
با توجه به همین بند، پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان …
شرایط پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال ۹۷ تعیین شد + سند

زمان پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج


به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در سال جاری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده ۷ این‌ تصویبنامه به عنوان پاداش پرداخت نماین‌د. به موجب این‌ ماده، پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی انها  مجاز اسـت. انتهای پیام/

 • مذهبی
 • احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره


 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *