خانه / فوتبال / نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست به همراه توضیحات

نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست به همراه توضیحات

نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست ، برجام نه تغییرپذیر اسـت و نه قابل مذاکره مجدد ، قدرت دفاعی ایران هرگز قابل مذاکره نیست ، روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند:مردم ایران به درستی معتقدند کـه قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره نیست +تصویر ، هاشمی اسـتعفای مجدد نجفی را تایید کرد ، حمایت مجدد ژاپن از برجام .
خبرگزاری ایسنا: رضا نجفی گفت: پایبند نبودن کشورهـای استه‌ای به ویژه آمریکا به خلع سلاح استه‌ای، آینده معاهده عدم اشاعه را در خطر قرار داده اسـت.
رضا نجفی، نماین‌ده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌هـای استه‌ای کـه در مقر سازمان …

نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست

خبرگزاری ایسنا: رضا نجفی گفت: پایبند نبودن کشورهـای استه‌ای به ویژه آمریکا به خلع سلاح استه‌ای، آینده معاهده عدم اشاعه را در خطر قرار داده اسـت.

رضا نجفی، نماین‌ده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌هـای استه‌ای کـه در مقر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری اسـت، مشکل اصلی عدم پیشرفت در اهداف معاهده به ویژه خلع سلاح استه‌ای را یکجانبه گرایی به خصوص اقدامات و برنامه‌هـای یکجانبه آمریکا برشمرد کـه مهمترین خطر را برای آینده NPT و هدف غایی دنیای عاری از سلاح‌هـای استه‌ای ایجاد کرده اسـت.
وی گفت: دو سال دیگر NPT پنجاه ساله می‌شـود، اما سیاسـت و برنامه‌هـای تسلیحاتی و وجود زرادخانه‌هـای تسلیحات استه‌ای برخی کشورها به ویژه آمریکا، نه تنها مانع تحقق اهداف اصلی معاهده شده اسـت بلکـه دورنمای نیل به این‌ اهداف حتی دورتر از سال ۱۹۷۰ به نظر می‌رسد.

همـه چیز در مورد برجام دایی قهرمان مجدد مذاکره نجفی وجه

نجفی افزود: تا زمانی کـه این‌ سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای استه‌ای یکجانبه گرایانه آمریکا ادامه دارد ، هیچ پیشرفتی در خلع سلاح استه‌ای حاصل نخواهد شد و انتظار می‌رود شاهد اشاعه سلاح‌هـای استه‌ای در همـه ابعادش نیز باشیم.

بر اساس گزارش صدا وسیما، نجفی با تاکید بر تعهد پایدار کشورمان به پیشبرد اهداف معاهده، وجود برنامه تسلیحات استه‌ای رژیم صهیونیستی را مهمترین عامل جلوگیری از شکل گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌هـای استه‌ای برشمرد و تسلیحات استه‌ای در دستان این‌ رژیم را خطری برای صلح و امنیت منطقه و جهان اعلام کرد و ان را برخاسـته از اسـتانداردهـای دوگانه برخی کشورهـای استه‌ای به ویژه آمریکا در حمایت از برنامه تسلیحات استه‌ای این‌ رژیم دانست.

جزییات مطلب برجام و دایی و قهرمان و مجدد و مذاکره و نجفی و وجه را میخوانید .

وی با اشاره به عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در ذیل برجام، گفت: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست. آمریکا اعتبارش را از دست داده اسـت و برای هیچ توافقی قابل اعتماد نیست.

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست

دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌هـای استه‌ای با هدف بررسی وضعیت خلع سلاح استه‌ای، منع گسترش سلاح‌هـای استه‌ای و اسـتفاده صلح آمیز از انرژی استه‌ای به عنوان سه ستون اصلی معاهده در ژنو در حال برگزاری اسـت.

کدام ویژگی «نسیم نجفی اقدم» توجه رسانه هـای امریکایی را بیش تر به خود جلب کرد؟

در این‌ نشست بیشتر کشورها حمایت خود را از حفظ و اجرای برجام از سوی همـه طرف‌ها اعلام کردند و با اشاره به گزارش‌هـای آژانس کـه پایبندی به برجام را ۱۰ بار تایید کرده اسـت از همـه طرف‌ها خواسـتند کـه به تعهداتشان در این‌ زمینه پایبند باشند و این‌ توافق بین المللی را کـه دستاورد دیپلماتیک مهمی برای جامعه بین المللی اسـت حفظ کنند.
در این‌ نشست کشورهـای عضو با ابراز ناخرسندی از عدم پیشرفت در خلع سلاح استه‌ای و تلاش کشورهـای دارنده عضو سلاح استه‌ای برای محروم کردن کشورها از اسـتفاده صلح امیز از انرژی استه ای، از این‌ کشورها خواسـتند کـه به تعهدات خود پایبند باشند و براساس ماده ۶ NPT با حسن نیت به سوی خلع سلاح کامل استه‌ای حرکت کنند.

در این‌ نشست وجود زرادخانه تسلیحات استه‌ای رژیم صهیونیستی و تاسیسات استه‌ای خارج از پادمان این‌ رژیم با اعتراض شدید نماین‌دگان کشورها مواجه و از این‌ رژیم خواسـته شد کـه بی قید و شرط به عضویت معاهده منع گسترش سلاح‌هـای استه‌ای در آید. َ

توضیحات بیشتر در موردبرجام دایی قهرمان مجدد مذاکره نجفی وجه

کنفرانس بازنگری NPT هر پنج سال یکبار برای بررسی پیشرفت اهداف معاهده بویژه خلع سلاح استه‌ای برگزار می‌شـود. این‌ نشست کمیته مقدماتی برای اماده سازی مباحث برای دهمین کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۲۰ اسـت.

تا کنون چندین کنفرانس بازنگری به دلیل عدم پایبندی کشورهـای استه‌ای به ماده ۶ معاهده و فقدان پیشرفت در خلع سلاح استه‌ای به شکست انجامیده اسـت. کشورهـای استه‌ای برای انحراف افکار عمومی از خطر زرادخانه‌هـای تسلیحات استه‌ای تلاش می‌کنند تا با ایجاد بحران‌هـای ساختگی و بزرگ نمایی موضوعات مختلف از تمرکز جامعه جهانی بر خطر عظیمی کـه تسلیحات استه‌ای شان برای جامعه بشریت ایجاد کرده اسـت منحرف کنند.

شما مطلب نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست را می خوانید .
برجام دایی قهرمان مجدد مذاکره نجفی وجه
اگر ترامپ از برجام خارج شـود، ایران چه می‌کند؟

برجام نه تغییرپذیر اسـت و نه قابل مذاکره مجدد


خبرگزاری فارس: غلامعلی خوشرو سفیر و نماین‌ده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به این‌کـه ایران به تعهداتش عمل کرده، گفت کـه تداوم و اعتبار برجام به اجرای کامل، موثر و بی قید و شرط ان توسط سایر طرفها بستگی دارد.
غلامعلی خوشرو سفیر و نماین‌ده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل کـه در نشست امسال کمیسیون خلع سلاح در نیویورک سخن می گفت، با اعلام این‌کـه ۱۰ گزارش پیاپی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید می کنند کـه ایران تعهدات استه ای خود تحت برجام را بطور کامل انجام داده اسـت، افزود: برجام یک مسیر یک طرفه نیست و بقیه اعضای ان نیز بایـد به تعهدات خود عمل کنند.
وی تأکید کرد کـه برجام نه قابل تغییر اسـت و نه قابل مذاکره مجدد. آژانس تنها مرجع صالح برای ارزیابی پایبندی ایران به تعهداتش تحت برجام اسـت.
نماین‌ده ایران با اشاره …
تاکید مجدد آمانو بر پایبندی ایران به برجام

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر ادامه پایبندی ایران به برجام، گفت کـه آژانس به همـه مکان‌ها و سایت‌هـای مورد نیازش در ایران دسترسی داشته اسـت. یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) طی بیانیه‌ای در نشست آغاز‌ین شورای حکام، گفت: آقای رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون برای بیش از دو سال اسـت کـه در حال راسـتی‌آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران در برنامه جامع اقدام مشترک اسـت. وی افزود: برجام در واقع یک دستاورد چشمگیر در حوزه راسـتی‌آزمایی محسوب می‌شـود و می‌توانم بگویم کـه تا به امروز ایران تعهدات برجامی خود را اجرا کرده اسـت. این‌ موضوع ضروری اسـت کـه ایران به اجرای کامل این‌ تعهدات ادامه دهد. اگر برجام شکست بخورد این‌ یک شکست بزرگ برای راسـتی‌آزمایی استه‌ای و چندجانبه‌گرایی خواهد بود. آمانو در ادامه گفت: آژانس از ایران …
اسـتعفای مجدد نجفی شهردار تهران پذیرفته شد (جزییات)

هشدار ایران به کشورهـای مخرب در موضوع برجام

اسـتعفای مجدد نجفی شهردار تهران پذیرفته شد (جزییات)

مجموعه : مجله خبری روز

اسـتعفای مجدد نجفی شهردار تهران پذیرفته شد
 
به گزارش ایران ناز پس از این‌کـه اسـتعفای اول نجفی شهردار تهران از طرف اعضای شورای شهر تهران رد شد با نامه دادستان تهران به این‌ شورا در خصوص اسـتعفای نجفی , شهردار تهران کـه تخلفهـای مالی گسترده ای از دوره پیشین شهرداری را رو کرده بود ,مجدد اسـتعفا داد . این‌ بار با عنایت به نامه دادستان تهران ,  اعضای شورای شهر با اسـتعفای نجفی شهردار تهران موافقت کردند !
 
با راي اکثريت اعضاي شوراي شهر تهران محمدعلي نجفي شهردار تهران پس از گذشت هفت ماه و ۲۱ روز …

دایی: می‌خواهیم نایب قهرمان شویم

خبرانلاین‌: محمد دایی برادر و دستیار همیشگی علی دایی در سایپا، در آستانه دیدار این‌ تیم مقابل گسترش فولاد تبریز گفت: «درست اسـت کـه با توجه به شرایط هفتـه هـای اخیر، سایپا تیم دوم جدول رده بندی شده اما هنوز ۶ امتیازدیگر در پیش داریم و امکان ندارد لیگ را تمام شده بدانیم. ما می خواهیم با عبور از گسترش فولاد، به سمت نایب قهرمانی حرکت کنیم و فکر می کنم کسب عنوان نایب قهرمانی، کمترین هدیه ای باشد کـه می توانستیم بابت فصل خوبی کـه سپری می کنیم، از لیگ برتر دریافت کنیم.»
او در مورد سایر رقابت ها کـه تاثیر خیلی بر بالای جدول دارد نیز گفت: «پرسپولیس بایـد در اصفهان با ذوب آهن بازی کند کـه این‌ احتمال وجود دارد هر امتیازی بین دو تیم جابجا شـود. برترین اتفاق برای ما این‌ اسـت کـه تیم هـای نزدیک مان در …

  • فوتبال
  • نجفی: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *