خانه / دسته‌بندی نشده / حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟ به همراه توضیحات

حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟ به همراه توضیحات

حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟ ، ضریب و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان ابلاغ شد ، ضریب و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین شد ، جزییات مصوبه حداقل حقوق ۱٫۲میلیونی کارمندان دولت/ سقف حقوق ۸میلیون تومان شد ، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟ ، افزایش ضریب حقوق کارمندان تغییر نکرده هست .
سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.حداکثر حقوق کارمندان ۷۸۶۱۰۰۰ تومانبراساس انچه که‌ سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده هست، هیئت وزیران در جلسه اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و هستخدامی و به هستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی …

حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟

سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

حداکثر حقوق کارمندان ۷۸۶۱۰۰۰ تومان

براساس انچه که‌ سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده هست، هیئت وزیران در جلسه اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و هستخدامی و به هستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد.

همه چیز در مورد جهان چقدر حقوق دنیا سال عجیب کارمندان هتل

۱-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵,۵۹۳) ریال تعیین می‌شـود.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۷) به میزان هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال تعیین می‌شـود.

جزییات مطلب جهان و چقدر و حقوق و دنیا و سال و عجیب و کارمندان و هتل را میخوانید .

۳-افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که‌ شمول قانون بر انها مستلزم ذکر و یا تصریح نام هست از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد تعیین می‌شـود.

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – الزامی هست.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این‌ قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به هستثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار (۱۱,۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این‌ قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این‌ بند تعیین می‌شـود.

در صورتی که‌ حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این‌ تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت ان تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

توضیحات بیشتر در موردجهان چقدر حقوق دنیا سال عجیب کارمندان هتل

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شـود که‌ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این‌ تصویب‌نامه، این‌ میزان نباید کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شـود و مابه‌التفاوت ان تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

جنگ يمن برای بن سلمان چقدر خرج داشته هست؟

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هستانداران و شهرداران مراکز هستان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز هستان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

شما مطلب حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟ را می خوانید .

۷- با هستناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که‌ حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی انها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این‌ تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون (۵۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر انان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور هست. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که‌ دارای مقررات خاص هست اند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

جهان چقدر حقوق دنیا سال عجیب کارمندان هتل

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

    در اجرای این‌ تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی هست

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق ان‌ها (تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

همچنین هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و هستخدامی کشور و به هستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.

این‌ مطلب در مورد جهان چقدر حقوق دنیا سال عجیب کارمندان هتل می باشد .

ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

امام جمعه شیراز: حقوق یک کارگر باید ۱۴۸۰ دلار باشد

ماده ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار (۱۱,۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق انان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شـود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان‌سازی موضوع ماده (۳) این‌ تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که‌ سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شـود به ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟

تبصره- اعضای هیئت  علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این‌ ماده مستثنی هست.

ماده ۳- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه‌های پیشهی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷)‌ ریال اعمال می‌گردد.

جهان, چقدر, حقوق, دنیا, سال, عجیب, کارمندان, هتل

تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که‌ درصد افزایش امتیازات گروه‌های پیشهی پایین‌تر (با اولویت کسانی که‌ دریافتی ماهانه انها کمتر از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و هستخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفتـه پس از ابلاغ این‌ تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه پیشهی انها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد این‌ تصویب‌نامه اقدام کـنند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

منابع
سایت سیمرغ

گردآوری توسط توسط مجله سرگرمی خبری
پارس پرتو

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ چقدر هست؟

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریهست جهانگیری معاون اول محترم رییس­ جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷بر این‌ اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، هستانداران، شهرداران مراکز هستان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز هستان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که‌ سال قبل دریافت می ­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، …

مرزنشینان سفره خالی‌شان را در خیابان پهن کردند!

حقوق بگیران در سال ۹۷ چقدر باید مالیات بدهند؟ + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در قانون بودجه سال ۹۶حقوق‌های تا دو میلیون تومان از مالیات معاف بود و از دو میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات۱۰درصدی می شد و مابقی نیز مشمول مالیات ۲۰ درصدی می شدند. بر اساس مطالعات ،حدود ۸۰ درصد کسانی که‌ حقوق بگیر بخش دولتی و خصوصی هست اند زیر دو میلیون تومان دریافتی دارند، به همین دلیل سقف معافیت مالیاتی به دو میلیون و۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت . طبق مصوبه جدید از دو میلیون و۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یعنی سه برابر این‌ عدد ضربدر ۱۰ درصد می شـود، بر این‌ اساس مالیات تا هشت میلیون تومان تغییر نمی کند و تا ۱۰میلیون تومان هم خیلی تغییر نمی کند، لذا طبق مصوبه جدید مجلس در مورد مالیات پلکانی، حقوق‌های تا ۸ میلیون تومان مالیات کمتری نسبت به سال گذشته می‌پردازند و نرخ مالیات حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان از …

جزییات پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان دولت در سا

محمد کردبچه مشاور سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این‌که‌، از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای حدود ۴۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی هست، گفت: به این‌ ترتیب رقمی در حدود ۹۶ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در طی سال پرداخت خواهد شد.وی با بیان این‌که‌، این‌ عدد تنها مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی هست، گفت: حقوق مربوط به کارمندان قراردادی در فصل دوم بودجه آمده هست، این‌ فصل مختص خرید کالا و خدمات هست که‌ شامل ۱۵ درصد کل اعتبارات هزینه ای می‌شـود. بر این‌ اساس حدود ۵ درصد کل اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی هست.این‌ کارشناس بودجه گفت: به این‌ ترتیب حدود ۴۵ درصد کل اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی هست.مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: …

۹ هتل عجیب جهان!

در سرتاسر دنیا نقاط و مکان‌های بسیار زیبا و شگفت‌انگیزی وجود دارد که‌ هر ساله گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند. از جمله این‌ مکان‌ها می‌توان به هتل‌های متنوع و زیبایی اشاره کرد که‌ در این‌جا شما را با برخی از انها آشنا می‌کنیم.۹- هتل یخی این‌ هتل که‌ در کشور سوئد واقع شده در هر زمستان بنا شده و با رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا آب می‌شـود. نمای بیرونی این‌ هتل شبیه خانه اسکیموههست و تمامی قسمت‌های بیرونی و درونی ان از برف و یخ پوشیده شده هست. در قسمت داخلی این‌ هتل لوازم تزیینی و همین‌طور اثاثیه مورد نیاز برای پذیرایی موجود هست.۸- هتل غار این‌ هتل در منطقه Cappadocia ترکیه واقع شده هست. این‌ منطقه که‌ دارای نمایی متشکل از تپه‌های سنگی هست هرساله انبوهی از توریست‌ها را به سمت خود جذب می‌کند. ساختمان‌های بسیار خیلی در این‌ مکان واقع شده …

  • دسته‌بندی نشده
  • حداکثر و حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر هست؟


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *