خانه / عکس های فانتزی و انیمیشن / عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال ، عکس نوشته های تولدمه | عکس پروفایل تولدم نزدیکه| عکس پروفایل تولد ، عکس پروفایل متولدین اردیبهشت برای پروفایل های دخترانه و پسرانه ، عکس پروفایل متولدین فروردین برای انواع شبکه های اجتماعی ، اس ام اس عاشقانه تولد همسر (sms love) | عکس پروفایل تولد همسر و دوست ، ۱۵۰ اس ام اس و عکس تبریک تولد +پروفایل تبریک تولد | کارت پستال تبریک تولد (سری جدید) .

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال
عکس پروفایل ماه تولد مخصوص متولدین ۱۲ ماه سال را در این پست مشاهده نمایید. عکس پروفایل خاص متولدین تمامی ماههاي‌ سال وعکس پروفایل جالب برای تولد!!!

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل متولد تیر

عکس …

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال

عکس پروفایل ماه تولد مخصوص متولدین ۱۲ ماه سال را در این پست مشاهده نمایید. عکس پروفایل خاص متولدین تمامی ماههاي‌ سال وعکس پروفایل جالب برای تولد!!!

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

همه چیز در مورد پروفایل تمام تولد سال عکس عکس پروفایل ماه

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

جزییات مطلب پروفایل و تمام و تولد و سال و عکس و عکس پروفایل و ماه را میخوانید .

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

توضیحات بیشتر در موردپروفایل تمام تولد سال عکس عکس پروفایل ماه

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

شما مطلب عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال را می خوانید .

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

پروفایل تمام تولد سال عکس عکس پروفایل ماه

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

این مطلب در مورد پروفایل تمام تولد سال عکس عکس پروفایل ماه می باشد .

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

پروفایل, تمام, تولد, سال, عکس, عکس پروفایل, ماه

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل آبان

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

 

عکس پروفایل ماه تولد شما

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

عکس پروفایل آبان

 

معنی طالع بینی متولد ۱۲ ماه سال را این جا بخوانید

فروردین 
فروردهای پاکان
 
فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و فارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

اردیبهشت
طبیعت

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: جزء اول “اشا” از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی…. و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه “وهیشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال

خرداد
طبیعت

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و فارسی باستان هئوروتات ،در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه ی ي، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
تیر
تماشای جنگل در جزیره
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق میشود.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
مرداد
جنگل
مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی 
خورشیدی است. در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:اول “ا” ادات نفی به معنی نه، دوم “مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه “مرداد” به غلط استعمال میشود.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
شهریور
جنگل
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور میدانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و فارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده .
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
مهر
محیط زیست
در سانسکریت میترا، در اوستا و فارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته میشود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
آبان
محیط زیست
در اوستا آپ در فارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته میشود. در اوستا بارها «آپ» به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه ی ي جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را، آبان میدانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.
 
 
به سبب آنکه “زو” که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن میگیرند، دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردیده و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
 
آذر
محیط زیست
 
در اوستا آتر، آثر، در فارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان«هندوان و ایزدان» بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده و در “ودا” «کتاب کهن و مقدس هندوان» از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یاکماندار قرار میگیرد.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
دی
زمستان، یخ ، برف رودخانه
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر “دا” به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش «=دی»برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی «آفریدگار،دثوش» موسوم است.
 
عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین 12 ماه سال
 
بهمن
برف
در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: «وهو» به معنی خوب و نیک و «مند» از ریشه من به معنی منش پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است.
 
 
اسفند
دویدن در برف زمستانی

به زودی قرار خواهد گرفت

آداب ناخن گرفتن نوزاد، تازه مادران بخوانند

 

اس ام اس عاشقانه تولد همسر (sms love) | عکس پروفایل تولد همس

اس ام اس عاشقانه تولد همسر «sms love» | عکس پروفایل تولد همسر و دوست

تبریک تولد دوست ادبی «تصویر و پیام تبریک»
 
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡتولدت مبارک
 

اس ام اس تبریک تولد
 
امروز روز توست.روز میلادتدنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیستچرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

متن تبریک تولد
 
عزیزم منت بر سر تقویم نهادیامروز را سرافراز کردی و باقی روزها را در حسرت گذاشتی
تولدت مبارک
 

متن تبریک تولد
تولدت مبارکای گل گلدون منهزار سال زنده باشیبسته به تو جون مناین هدیه تولدپیشکش چشمای تونازگل زیبای منچشام زیر پای تو .
 

اس ام اس تبریک تولد
تودنیای بی سروته من چی دارم به جز خودتمی خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدتتویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببینکه با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین
 

نوشته عاشقانه تبریک تولد
زندگی،زنجیره …
عکس پروفایل تبریک سال نو با متن های زیبا و جالب

اشتراک گذاری در Facebook

اشتراک گذاری در Twitter

اشتراک گذاری در Google+

اشتراک گذاری در Reddit

اشتراک گذاری در Pinterest

اشتراک گذاری در Linkedin

عکس پروفایل تبریک سال نو از عکس های پربازدید در روزهای پایانی سال و ایام عید نوروز می باشد بسیاری از افراد از این عکس ها و عکس نوشته های زیبا برای پروفایل های شبکه اجتماعی استفاده می کنند.

خودروهای ماهیندرا هند در نمایشگاه خودروی تهران +قیمت و عکس

عکس پروفایل تبریک سال نو از عکس های پرطرفدار و جذاب برای تبریک سال نو می باشد و افراد بسیاری از آن استقبال می کنند و به نوعی از این طریق به حفظ این سنت و فرهنگ زیبا می پردازند. عید نوروز اولین روز از سال خورشیدی در تقویم ایرانی است که مصادف با روز ۱ فروردین ماه می باشد این عید یکی از اعیادی است که در فرهنگ ایرانی به شکلی پر رنگ مانده است و در تمام نقاط ایران با فرهنگ های مختلف این عید و جشن بزرگ برگزار می …
جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن

جشن فَروَردینگان یا فرودُگ
فروردینگان یا فرودگ یکی از جشن های زرتشت است.تاریخ برگزاری این جشن قدیمی ۱۹ فروردین است.می‌دانیم در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز باهم موافق میوفتد آن روز را جشن میگیرند روز ۱۹ فروردین ماه که فروردین روز نام دارد از جمله آنست و آن را جشن فروردینگان یا فرودگ می گویند.
 
تاریخچه
در گاه‌شماری زرتشتی روز نوزدهم هرماه «فروردین» نام دارد و نوزدهم فروردین جشنی برگزار میشد، به نام «فروردینگان» که به آن «فرودگ» نیز می گویند. فروردین به معنای فروهرها، ماه فروردین، ماه فروهرها و این جشن در بزرگداشت فروهره است.
 
فَرَوَهَر که گونه اوستایی آن فروشی و گونه فارسی باستان آن فرورتی است، یکی از نیروهای باطنی است که به عقیده‌ي مزدیسنان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار میماند. این نیروی معنوی که آن را میتوان جوهر حیات نامید، فناپذیر و زوالی …

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | پس از طوفان
  • عکس های فانتزی و انیمیشن
  • عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها |عکس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *