خانه / شادابی و سلامتی / روش هـای از شیر گرفتن کودک به همراه توضیحات

روش هـای از شیر گرفتن کودک به همراه توضیحات

روش هـای از شیر گرفتن کودک ، بـهترین روش از شیر گرفتن کودک ، ۱۰ روش برای تقویت رابطه والدین و کودک ، خوابیدن کودک کنار پدَر و مـادَر – سن جداسازی اتـاق کودک ، تقلید کودک از والدین، مراقب باشید ، روش آموزش زبان دوم بـه کودک – چرا باید کودک زبان دوم بداند؟ .

کودکان دَر آغوش پر مهر مـادَر، احساس آرامش می کـنند و تمـام عواطف و احساسات خود را دَر آغوش گرم مـادَر می جویند. از شیر گرفتن دَر این دوران اولین و مهمترین رویدادیست کـه هر کودک ان را تجربـه می کند.
کودکان مدتی از شیر مـادَر تغذیه می کـنند و همین امر موجب می شـود از شیر گرفتن انان هم برای …

کودکان دَر آغوش پر مهر مـادَر، احساس آرامش می کـنند و تمـام عواطف و احساسات خود را دَر آغوش گرم مـادَر می جویند. از شیر گرفتن دَر این دوران اولین و مهمترین رویدادیست کـه هر کودک ان را تجربـه می کند.

کودکان مدتی از شیر مـادَر تغذیه می کـنند و همین امر موجب می شـود از شیر گرفتن انان هم برای مـادَران و هم برای کودکان کاری سخت و زمـان بر و با برانگیختن احساسات همراه باشد. بانوی شهر شمـا را با نحوه از شیر گرفتن کودک آشنا می کند.

همـه چیز دَر مورد آرامش آغوش احساس تمـام روش شیر کودک کودکان مهر

زمـان از شیر گرفتن کودک

نکته حائز اهمیت دَر این زمینه، دَر نظر گرفتن زمـان مناسب برای از شیر گرفتن کودک اسـت. پزشکان پیشنهـاد می‌کـنند کـه نوزادان تـا ۶ مـاه اول زندگـی خود، فقط از شیر مـادَر تغذیه کـنند. بعد از ۶ مـاهگی علاوه ‌بر شیر مـادَر می‌توان از غذاهـای کمکی (مـایعات و غذای جامد) برای تغذیه کودک اسـتفاده کرد. کودکان برای رشد و نمو طبیعی، دَر سن ۶ تـا۲۳ مـاهگی علاوه بر تغذیه از شیر مـادَر؛ بـه تغذیه با غذاهـای جامد نیاز دارند. هرچند کـه توصیه شده اسـت کودکان تـا ۲سالگی از مزایای شیر مـادَر بـهره مند شوند با این حال دَر این دوران مـادَران می توانند با کم کردن تعداد دفعات شیردهی، گامی اساسی دَر راسـتـای از شیر گرفتن کودک بردارند. ۲ سالگی بـهترین و مناسبترین زمـان برای از شیر گرفتن کامل کودک مشخص شده اسـت. دانستن این نکته ضروری اسـت کـه مصرف بیشتر و کمتر از این مدت شیر خوردن کودکان، مشکل زا اسـت و کودک را از روند طبیعی رشد خود دور می کند.

بیشتر بخوانید:  ایده هـایی برای پوشیدن پیراهن حاملگی برای میهمـانی

شیر گرفتن کودک - شادابی و سلامتی

اطلاعات و توضیحات بیشتر دَرباره روش هـای از شیر گرفتن کودک

توجه داشته باشید کـه کودکان بـه هنگام از شیر گرفتن بـه یـک بازۀ زمـانی ۴ الی ۶ مـاهه برای تطبیق خود با شرایط جدید (تمـایل بـه مصرف غذا و مواد خوراکی دیگر) و پذیرفتن ان نیاز دارند. طبیعی اسـت کـه کودکان با بازتـاب مکیدن بـه این دنیا آمده اند و نمی توانند دَر ابتدا خود را سازگار با تغییرات و حذف این بازتـاب کـنند، دَر نتیجه والدین نباید بـه یـکباره، نیاز بـه مکیدن را دَر فرزندشان از بین ببرند.

شیر گرفتن کودک - شادابی و سلامتی

نحوه از شیر گرفتن کودک

 • مشاوره با پزشک متخصص کودک و پزشک تغذیه
 • اجتناب از قطع یـکباره و کامل (کودکان بـه مکیدن عادت کرده اند و نباید بـه یـکباره از شیر گرفته شوند. توصیه می شـود تعداد دفعات شیر دهی کاهش و یا شیشه شیر جایگزین شـود تـا از آسیب هـای روحی احتمـالی دَر کودک جلوگیری بـه عمل آید.)
 • توجه بـه علایق تغذیه ای کودک و تشویق بـه خوردن خوراکی و غذا ( مـادَران بایستی تیزهوشانه رفتـارکـنند و علایق و تمـایلات غذایی کودکشان را شناسایی و از این مسئله برای بـهتر بودن روند از شیر گرفتن اسـتفاده کـنند.
 • دَر تربیت کودک خود بـه این نکته توجه داشته باشید کـه ابراز نیاز خوردن و آشامیدن بـه عهده خود کودک می باشد و والدین بـه ویژه مـادَر نباید دَر این امر اصراری داشته باشد. لازم اسـت کودک شمـا مسئولیت پذیر و مستقل گردد.
 • تغییر دَر عادات روزانه رفتـاری و غذایی: برخی رفتـارهـا موجب وابستگی بیشتر کودک بـه مـادَر و دشواری از شیر گرفتن کودک می شـود، بایستی این عادات را بـه مرور زمـان تغییر دهید. (مـانند ترک دَر آغوش گرفتن – جایگزینی با سرمیز نشستن و غذا خوردن).
 • خریدن وسایل غذاخوری کودکانه و عروسکی مثل قاشق و چنگال، بشقاب، لیوان، نی بـه سلیقه کودک. این امر موجب می شـود برای اسـتفاده از ان هـا ترغیب شـود.

بیشتر بخوانید:  ورزش حاملگی : انچه شمـا را برای زایمـان راحت تر آمـاده می کند

شیر گرفتن کودک - شادابی و سلامتی

 • اجتناب از بیمـار نشان دادن سینه مـادَر، سیاه کردن، زخمی کردن و …( کودکان دَر دورانی کـه از شیر مـادَر تغذیه می‌کـنند، وابستگی‌هـای عاطفی شدیدی پیدا می‌کـنند و این کار باعث می شـود، بـه ان‌هـا صدمه روحی وارد شـود.)
 • یاری رسانی همسر (دَر دورانی کـه قصد داریدکودک را از شیر بگیرید پدَر بایستی وقت بیشتری را با کودک بگذراند. از همسرتـان بخواهید بـه کودک غذا بدهد یا وقت‌هـایی کـه شیر می‌خواهد، او را دَر آغوش گرفته و بیرون از خانه ببرد.)

شیر گرفتن کودک - شادابی و سلامتی

شمـا مطلب روش هـای از شیر گرفتن کودک را می خوانید .

سخن پایانی

از شیر گرفتن کودک، یـکی از بحرانهـایی اسـت کـه کودکان تـا قبل از ۳ سالگی ان را تجربـه می کـنند. بـهترین توصیه بـه والدین بـه ویژه مـادَران این اسـت کـه صبور باشند. باید قبول کرد کـه کودک دَر گذر از این بحران عاطفی، نیازمند مهر و محبت اطرافیان بـه ویژه مـادَر اسـت. پس دَر برابر بـهـانه گرفتن، لجبازی و پرخاشگری هـای کلامی و بدنی کودکان صبور باشید و آرامش خود را حفظ کنید. با ملایمت و روی گشاده با انان رفتـار کنید و بگذارید کودک بیش از پیش، گرمـای آغوش شمـا را حس کند. بدین ترتیب، آسیب کمتری بر روح و روان او وارد شده و این دوره را بـه بـهترین نحو سپری خواهدکرد.

آرامش آغوش احساس تمـام روش شیر کودک کودکان مهر
مطلب را بـه اشتراک بگذاریداین مطلب دَر مورد آرامش آغوش احساس تمـام روش شیر کودک کودکان مهر می باشد .

روش هـای از شیر گرفتن کودک

تقلید کودک از والدین، مراقب باشید

تقلید کردن بـهترین روش برای کودکان نوپا اسـت تـا مهـارت‌هـای جدید را خوب یاد بگیرند. بـه این دلیل والدین باید این اسـتعداد ذاتی را دَر کودکانشان خوب پرورش دهند.هرگز موهـای پسرم ”کوبی” را شانه نکردم، چون موهـای او همیشه صاف و مرتب بـه نظر می‌رسید. ولی وقتی کـه او ۱۵ مـاهه بود شانه را همـانند دیگران بر سرش کشید و باعث تعجب من شد نمی‌دانستم چگونه این کار را یاد گرفته اسـت؟کارشناسان می‌گویند: ”احتمـالا این کار را از والدینشان یاد می‌گیرند. تقلید کردن یـک نیروی خارق‌العاده‌ اسـت کـه کودکان دَر یـک سالگی این مهـارت را یاد می‌گیرند، زبان باز می‌کـنند و بسیاری از مهـارت‌هـایشان پیشرفت می‌کند.”از همـان روز اول تولد، فرزندتـان از شمـا تقلید می‌کند، ابتدا با تغییرات چهره و غان و غون کردن، سپس بـه صورت حرکات بدن و کلمـات. دَر دومین سال تولد، بیشتر کودکان، خود را با اشیاﺀ سرگرم کرده و چگونگی اسـتفاده از وسایلی مـانند: …
روش هـایی برای دَرک احساسات کودکان

تمـام کودکان با دو نیاز عاطفی بـه دنیا می‌آیند: نیاز بـه دوست داشته شدن و نیاز بـه اعتمـاد بـه نفس مثبت. شمـا باید بـه عنوان والدین، از این نیاز‌هـا آگاه بوده و بـه گونه‌ای با فرزندتـان ارتباط برقرار کنید تـا دَر مسیری مثبت رشد پیدا کند. کودکان از لحظه تولد، نیاز بـه عشق و محبت دارند. نوزادان آسیب پذیر بوده و برای زنده مـاندن کاملا وابسته بـه والدین خود می‌باشند. والدین بـه کودک غذا و احساس آرامش می‌دهند. این مراقبت‌هـای عاشقانه بـه کودک کمک می‌کند تـا بـه دیگران اعتمـاد کرده، خودش را دوست بدارد و دَر این جهـان احساس امنیت داشته باشد. هر چقدَر هم کـه کودک بزرگتر شـود، همچنان بـه عشق و توجه والدین خود نیاز دارد. زمـانی کـه کودک هشت ساله شمـا پروژه علمی‌اش را بـه شمـا نشان می‌دهد، نیاز دارد کـه از او تعریف کنید. اگر فرزند یازده ساله شمـا، نمره خوبی دَر امتحان ریاضی نگرفت، …
۱۰ روش برای تقویت رابطه والدین و کودک

اگر والدین رابطه‌ای سالم و قوی با کودکان خود داشته باشند، این امر باعث می‌شـود کـه کودکان از ان‌هـا حرف شنوی داشته و از قوانین ان‌هـا پیروی کـنند. دَر این حالت کودکان تمـایل دارند کـه دَر حد توان شان با والدین خود همکاری کـنند. هرچند کودکان همچنان رفتـاری بچگانه خواهند داشت، امـا زمـانی کـه ان‌هـا بـه مـا اعتمـاد کـنند و مطمئن شوند کـه والدین از ان‌هـا حمـایت می‌کـنند، دَر نتیجه از قوانین مـا پیروی خواهند کرد.
بـه گفته محققان برای حفظ رابطه‌ای سالم میان والدین و کودک، والدین باید برای هر تعامل منفی، پنج تعامل مثبت دَر نظر بگیرند و از انجایی کـه مـا زمـان زیادی را صرف اصلاح، یادآوری، سرزنش، اعتراض، عیب جویی و فریاد زدن می‌کنیم، بنابراین مهم اسـت کـه برای تعاملات مثبت زمـان بیشتری را صرف کنیم؛ بنابراین با توجه بـه این کـه والد بودن سخت‌ترین کار بوده و بـه علت مپیشهه‌هـای کاری ممکن اسـت زمـان کمی …

مهمونی رفتن دَر حاملگی، آمد بـهـار جان‌هـا

 • شادابی و سلامتی
 • روش هـای از شیر گرفتن کودک


 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *