خانه / علمـی پزشکی / تـاکید نمـایندگان مجلس برالکترونیـکی شدن خدمـات بیمه شدگان به همراه توضیحات

تـاکید نمـایندگان مجلس برالکترونیـکی شدن خدمـات بیمه شدگان به همراه توضیحات

تـاکید نمـایندگان مجلس برالکترونیـکی شدن خدمـات بیمه شدگان ، اختصاص ۱۰ دَرصد حق بیمه شخص ثالث بـه وزارت بـهداشت/ مجلس تخلفات بیمه‌هـا را پیگیری مـی‌کند ، شرط بیمه سلامت برای پوشش خدمـات توانبخشی ، شرکت‌هـای دانش بنیان خدمـات بیمه تکمـیلی دَریافت مـی‌کـنند ، دیدار مدیران هـستـانی بیمه سلامت بـا پیشکسوتـان / تقدیر از خدمـات پرسنل بـازنشسته ، از چاقی ۳۰ مـیلیون ایرانی تـا ارائه خدمـات بیمه سلامت تنهـا دَر مراکز دولتی .
بـه گزارش  حوزه بـهداشت و دَرمـان گروه علمـی پزشكی بـاشگاه خبرنگاران جوان؛ يعقوب شيوه ياری، نمـاينده مردم ميانه و عضو كميسيون بـهداشت و دَرمـان و عزت الله يوسفيان ملا، نمـاينده مردم آمل و لاريجان و عضو كميسيون برنامه و بودجه دَرمحل ستـاد مر كزي سازمـان دیدار و گفت و گو کردند.
دَراین دیدارهمچنین نمـایندگان مجلس شورای اسلامـی، دَر اجرای برنامه هـای بیمه سلامت …

بـه گزارش  حوزه بـهداشت و دَرمـان گروه علمـی پزشكی بـاشگاه خبرنگاران جوان؛ يعقوب شيوه ياری، نمـاينده مردم ميانه و عضو كميسيون بـهداشت و دَرمـان و عزت الله يوسفيان ملا، نمـاينده مردم آمل و لاريجان و عضو كميسيون برنامه و بودجه دَرمحل ستـاد مر كزي سازمـان دیدار و گفت و گو کردند.

دَراین دیدارهمچنین نمـایندگان مجلس شورای اسلامـی، دَر اجرای برنامه هـای بیمه سلامت ایران ازجمله ابلاغ يک صد گايد لاين، جهت خدمـات دهی بـهتر و بيشتربـه بیمه شدگان تـاکید کردند. توجه بـه برنامه هـای بيمه سلامت، ضرورت الكترونيكی شدن دفترچه‌هـای بيمه شدگان، پرداخت هزينه‌هـا جهت عملياتی كردن اين طرح دَر هـستـانهـا و حذف دفترچه هـای بيمه از بيمـارستـان‌هـای دولتی از دیگر موضوعات مورد بحث دَر این جلسه بود.

همـه چیز دَر مورد بیمه تـاکید خدمـات مجلس نمـایندگان

همچنین یعقوب شيوه ياری، عضو كميسيون بـهداشت و دَرمـان مجلس شورای اسلامـی، بـاز آموزی برای شركای كاری جهت كاهش توليد هزينه را بـه عنوان يک پيشنهـاد مهم دَرامر بيمه سلامت ايران ارائه داد.

براساس این گزارش، دَراین دیدار طاهرموهبتي، مدیرعامل سازمـان بیمه سلامت ایران نیز الکترونیـکی کردن دفترچه هـای بیمه شدگان از اولويت هـای سال جاری سازمـان بيمه سلامت دانست.

جزییات مطلب بیمه و تـاکید و خدمـات و مجلس و نمـایندگان را مـیخوانید .

مهندس موهبتي بـا اشاره بـه روند رو بـه رشد فعاليت هـای بيمه سلامت ایران دَر بخش هـای مختلف دارويی و دَرمـان، اظهـار کرد: اين سازمـان، برنامه هـای عملياتی خود برای ارتقای سطح خدمـات بيمه ای و پرداخت مطالبـات بـه موقع مراكز دَرمـانی و دارويی دَر سال جديد را دَر دستور كار خود قرار داده هـست.

اطلاعات و توضیحات بیشتر دَربـاره تـاکید نمـایندگان مجلس برالکترونیـکی شدن خدمـات بیمه شدگان

انتهـای پیام/

نمـایشگاه بـهـاره تهرانسر دَر آتش سوخت

دیدار موهبتی بـا نمـایندگان مجلس

توضیحات بیشتر دَر موردبیمه تـاکید خدمـات مجلس نمـایندگان

شرکت‌هـای دانش بنیان خدمـات بیمه تکمـیلی دَریافت مـی‌کـنند

بـه گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمـی پزشكی بـاشگاه خبرنگاران جوان؛  سید محمد صاحبکار خراسانی دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌هـای دانش‌بنیان معاونت علمـی؛ بـا اشاره بـه اهمـیت سرمـایه‌هـای انسانی دَر شرکت‌هـای دانش‌بنیان گفت: مهم‌ترین دارایی شرکت‌هـای دانش‌بنیان، نیروی انسانی آن‌هـا هـست و یـکی از مواردی کـه مـی‌تواند موجب افزایش رضایتمندی و حفظ نیروی انسانی فعال دَر شرکت‌هـای دانش‌بنیان شود، ارائه خدمـات بیمه دَرمـان تکمـیلی بـه افراد فعال دَر این شرکت‌هـا هـست.
صاحبکار افزود: دَر حال حاضر بـا توجه بـه مقررات و هزینه‌هـای موجود، خیلیی از شرکت‌هـای کوچک و متوسط توانایی ارائه این خدمـات را بـه کارکنان خود ندارند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌هـای دانش‌بنیان افزود: ازآنجایی‌کـه تدوین و اجرای برنامه‌هـای حمـایتی از شرکت‌هـای دانش‌بنیان یـکی از مهم‌ترین فعالیت‌هـای معاونت علمـی و فناوری هـست، ایجاد سازوکار مناسب برای رفع این مشکل دَر دستور کار شبکـه نوآوری تهران قرار گرفت و ارائه خدمـات بیمه دَرمـان تکمـیلی، بـه‌صورت آزمـایشی دَر دی‌مـاه سال ۱۳۹۶ برای شرکت‌هـای مستقر دَر …
اختصاص ۱۰ دَرصد حق بیمه شخص ثالث بـه وزارت بـهداشت/ مجلس تخلفات


بـه گزارش  حوزه بـهداشت و دَرمـان گروه علمـی پزشكی بـاشگاه خبرنگاران جوان؛  حیدَر علی عابدی عضو کمـیسیون بـهداشت و دَرمـان مجلس دَربـاره هشدار وزارت بـهداشت بـه بیمه هـا مبنی بر ضرورت پرداخت سهم این وزارتخانه از اعتبـاراتی کـه مردم بـابت دَرمـان دَر تصادف‌ هـا پرداخت مـی کـنند، گفت: مجلس تخلف بیمه هـای تجاری را پیگیری مـی کند.
ضرورت اقدام فوری وزارت بـهداشت برای دَرمـان مصدومـین حوادث رانندگی
نمـاینده مردم اصفهـان دَر مجلس شورای اسلامـی بـا اشاره بـه اینکـه بر اساس قانون برنامه چهـارم توسعه، وزارت بـهداشت مکلف شده هـست نسبت بـه دَرمـان فوری و بدون قید و شرط مصدومـین سوانح و حوادث رانندگی دَر خدمـات بـهداشتی و دَرمـانی اقدام کند، اظهـار کرد: طبق این مـاده قانونی برای تـامـین منابع لازم برای ارائه خدمـات فوق، ۱۰ دَرصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مـازاد بـه وسیله شرکت‌هـای بیمه تجاری وصول و بـه حساب دَرآمدهـای اختصاصی وزارت بـهداشت بـاید واریز شود.
وی تصریح کرد: دَرصورتی کـه …
دیدار مدیران هـستـانی بیمه سلامت بـا پیشکسوتـان / تقدیر از خدمـات

طرح کاهش تعرفه واردات خودَرو، تقدیم هیات‌ رئیسه مجلس شد

بـه گزارش حوزه بـهداشت و دَرمـان گروه علمـی پزشكی بـاشگاه خبرنگاران جوان؛  مدیران کل هـستـانی بـه نمـایندگی از  موهبتی، بـه دیدار خانواده هـای پیشکسوتـان و بـازنشستگان دَر گذشته رفتند و پیام تبریـک و تهنیت مدیر عامل سازمـان بیمه سلامت را بـه سمع انان رساندند.
این دیدار کـه بـه مناسبت اغاز سال نو و تقدیر از خدمـات شایان پرسنل بـازنشسته دَرگذشته انجام شد بـا هـستقبـال خیلی زیاد خانواده هـای انان دَر سراسر کشور رو برو شد.
بنا بر این گزارش تکریم کارکنان و پرسنل دَر رده هـای مختلف بعنوان ارکان فعالیتهـای سازنده هر نهـاد و ارگانی، از جمله موضوعاتی هـست کـه دَر اولویت برنامه هـای سازمـان بیمه سلامت قرار گرفته و مورد تـاکید همواره مدیر عامل این سازمـان مـی بـاشد.
مدیران کل هـستـانی بـه نمـایندگی از  موهبتی، بـه دیدار خانواده هـای پیشکسوتـان و بـازنشستگان دَر گذشته رفتند و پیام تبریـک و تهنیت مدیر عامل سازمـان بیمه سلامت را بـه سمع انان رساندند.
این دیدار کـه بـه …

  • علمـی پزشکی
  • تـاکید نمـایندگان مجلس برالکترونیـکی شدن خدمـات بیمه شدگان


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *